Η εταιρεία Αλεξάκης καλύπτει όλες τις υπηρεσίες που αφορούν στη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων συγκόλλησης και κοπής μετάλλων.
Διαθέτει άριστα καταρτισμένο προσωπικό και έμπειρο συνεργείο που συνεχώς αναπροσαρμόζεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Σε όλες τις εργασίες χρησιμοποιούνται τα ποιοτικότερα υλικά και έμπειροι τεχνικοί εξασφαλίζοντας το καλύτερο αποτέλεσμα στον σωστό χρόνο και κόστος. 

Δωρεάν ‘Ελεγχος

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Συντήρηση όλων των τύπων μηχανών & τσιμπίδων

Επισκευή όλων των τύπων μηχανών & τσιμπίδων

Αντιμετώπιση όλων των τεχνικών προβλημάτων

Ειδικές κατασκευές

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Συμβουλές για κάθε έργο συγκεκριμένα ώστε να επιτευχθεί το μικρότερο δυνατό κόστος

Ειδικές κατασκευές για κάθε ανάγκη

Αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων