Εργαλείο caliber-linear

Το εργαλείο caliber-linear,  βοηθά στην ακριβή μέτρηση της ευθυγράμμιση σωλήνων αλλά και στην μέτρηση του πάχους της συγκόλλησης.

 Για περισσότερα εργαλεία ηλεκτροσυγκολλητή ΕΔΩ