ΤΣΙΜΠΙΔΑ TIG 26V

  • Τσιμπίδα TIG 26V σε 8m
  • Τσιμπίδα TIG 26V σε 4m